Юлия Коева
преподава по География
в град София

УНСС,

гр. София
Учебната 2017-2018 година
27 място
в България
11 място
в Областта
8 място
в София
УНСС, София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Макроикономика 1 място 1 място 1 място 74
Корпоративни финанси 1 място 1 място 1 място 43
Данъчен контрол 1 място 1 място 1 място 42
Одитинг 1 място 1 място 1 място 82
Икономика на предприятието 1 място 1 място 1 място 77
История 1 място 1 място 1 място 14
Литература 1 място 1 място 1 място 20
Счетоводство 1 място 1 място 1 място 141
Икономика 1 място 1 място 1 място 174
Информатика, ИТ 2 място 1 място 1 място 42
Управление на бизнес процеси 1 място 1 място 1 място 10
Финансов контрол 1 място 1 място 1 място 28
Мениджмънт 1 място 1 място 1 място 16
Микроикономика 2 място 1 място 1 място 86
Европейска интеграция 1 място 1 място 1 място 44
Управление на човешките ресурси 2 място 1 място 1 място 27
Организационно поведение 2 място 2 място 2 място 25
Банково дело 1 място 1 място 1 място 32
Борси и борсови операции 1 място 1 място 1 място 13
Основи на управлението 1 място 1 място 1 място 82
Теория на парите 1 място 1 място 1 място 11
Маркетинг 2 място 1 място 1 място 83
Икономика на труда 1 място 1 място 1 място 47
Социална политика 2 място 1 място 1 място 24
Статистика 1 място 1 място 1 място 92
Международни Отношения (МИО) 1 място 1 място 1 място 22
Публична администрация 1 място 1 място 1 място 10
Финанси 2 място 1 място 1 място 184
География 6 място 2 място 2 място 10
Право 6 място 3 място 3 място 127
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
професионален 2 място 1 място 1 място 69
любознателен 1 място 1 място 1 място 18
кандидат-студентски 2 място 1 място 1 място 9
входен 4 място 2 място 2 място 85
междинен 12 място 3 място 3 място 271
изходен 9 място 4 място 4 място 370
тематичен 22 място 6 място 6 място 323
изпитен 17 място 6 място 6 място 746
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
27 място
11 място
8 място
2016-2017
място
15 място
14 място
място
място
място