Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски",

гр. Смолян
Учебната 2017-2018 година
3 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Смолян
Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", Смолян
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
3 място
1 място
1 място
2016-2017
2 място
1 място
1 място
2015-2016
10 място
1 място
1 място
място
място
място