Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий",

гр. Плевен
Учебната 2017-2018 година
1 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Плевен
Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", Плевен

ул. "Н.Д. Петков" N18

Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
1 място
1 място
1 място
2016-2017
31 място
2 място
2 място
2015-2016
70 място
3 място
2 място
място
място
място