Колеж по туризъм,

гр. Банско
Учебната 2017-2018 година
5 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Банско
Колеж по туризъм, Банско
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
5 място
1 място
1 място
2016-2017
5 място
1 място
1 място
2015-2016
44 място
1 място
1 място
място
място
място