Класация на най-добрите университети за област Стара Загора

за учебната 2017-2018 г.
62 Студенти
119 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2017-2018 за област Стара Загора
Класация на университетите през учебната 2017-2018 за област Стара Загора по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
119
62
54%
203
76
50%
270
111
51%
363
154
52%
479
173
53%
Общо
6,302
2,323
54%
С най-много тестове