Класация на най-добрите университети за област София

за учебната 2017-2018 г.
31 Студенти
62 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2017-2018 за област София
Класация на университетите през учебната 2017-2018 за област София по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
62
31
44%
104
38
43%
222
65
52%
312
111
48%
322
119
52%
Общо
3,051
1,199
50%
С най-много тестове