Класация на най-добрите университети за област Смолян

за учебната 2017-2018 г.
20 Студенти
42 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2017-2018 за област Смолян
Класация на университетите през учебната 2017-2018 за област Смолян по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
42
20
57%
78
34
53%
139
53
54%
162
77
49%
298
130
53%
Общо
2,686
1,053
54%
С най-много тестове