Класация на най-добрите университети за област Пловдив

за учебната 2017-2018 г.
391 Студенти
888 Тестове
6 Университети
Най-добри университети през учебната 2017-2018 за област Пловдив
Класация на университетите през учебната 2017-2018 за област Пловдив по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
888
391
49%
1,716
671
50%
2,644
911
50%
3,649
1,190
50%
3,825
1,312
52%
Общо
43,221
15,358
53%
С най-много тестове