Класация на най-добрите университети за област Плевен

за учебната 2017-2018 г.
11 Студенти
15 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2017-2018 за област Плевен
Класация на университетите през учебната 2017-2018 за област Плевен по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
15
11
59%
57
28
56%
226
56
53%
224
71
54%
251
70
57%
Общо
3,187
917
57%
С най-много тестове