Класация на най-добрите университети в град Габрово

за учебната 2017-2018 г.
52 Студенти
96 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Габрово по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Габрово
1място
2място
гр. Габрово
3място
гр. Габрово
виж всички
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Габрово по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
96
52
46%
187
73
44%
350
91
47%
308
120
48%
343
134
51%
Общо
4,715
1,706
51%
С най-много тестове