Класация на най-добрите университети в град Бургас

за учебната 2017-2018 г.
113 Студенти
267 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Бургас по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Бургас
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Бургас по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
267
113
52%
425
200
54%
838
299
53%
1,114
407
52%
1,360
465
53%
Общо
15,374
5,488
54%
С най-много тестове