Класация на най-добрите университети в град Хасково

за учебната 2017-2018 г.
32 Студенти
77 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Хасково по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Хасково
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Хасково по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
77
32
41%
176
57
43%
162
57
45%
365
86
46%
342
97
49%
Общо
2,388
706
49%
С най-много тестове