Класация на най-добрите университети в град Свищов

за учебната 2017-2018 г.
83 Студенти
225 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Свищов по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Свищов
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Свищов по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
225
83
44%
419
140
43%
395
193
44%
636
280
47%
841
375
49%
Общо
12,643
4,612
51%
С най-много тестове