Класация на най-добрите университети в град Плевен

за учебната 2017-2018 г.
11 Студенти
15 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Плевен по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Плевен
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Плевен по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
15
11
59%
57
28
56%
156
40
55%
156
57
52%
157
57
55%
Общо
2,669
802
56%
С най-много тестове