Класация на най-добрите университети в град Банско

за учебната 2017-2018 г.
20 Студенти
58 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Банско по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Банско
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Банско по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
58
20
56%
112
30
60%
81
34
51%
143
46
51%
106
41
61%
Общо
1,367
319
55%
С най-много тестове