Класация на най-добрите университети в град Кърджали

за учебната 2017-2018 г.
15 Студенти
35 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Кърджали по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 в град Кърджали
Класация на университетите през учебната 2017-2018 в град Кърджали по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
35
15
37%
68
18
64%
65
22
61%
142
48
50%
98
49
46%
Общо
1,733
557
53%
С най-много тестове