Класация на най-добрите университети по Данъчен контрол

за учебната 2017-2018 г.
26 Студенти
42 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Данъчен контрол по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 по Данъчен контрол
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
42
26
48%
48
33
52%
127
66
54%
104
61
49%
98
53
52%
Общо
449
265
51%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"