Класация на най-добрите университети по Публична администрация

за учебната 2017-2018 г.
9 Студенти
10 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Публична администрация по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 по Публична администрация
9 10 46%
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
10
9
46%
29
24
49%
34
33
51%
23
19
49%
40
38
48%
Общо
145
132
47%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"