Класация на най-добрите университети по Теория на парите

за учебната 2017-2018 г.
9 Студенти
11 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Теория на парите по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 по Теория на парите
9 11 41%
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
11
9
41%
17
12
39%
18
9
54%
44
30
40%
53
35
44%
Общо
143
95
44%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"