Класация на най-добрите университети по Банково дело

за учебната 2017-2018 г.
30 Студенти
50 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Банково дело по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 по Банково дело
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
50
30
52%
150
62
56%
176
94
58%
170
83
52%
153
81
51%
Общо
734
372
53%
С най-много тестове