Класация на най-добрите университети по Икономика на труда

за учебната 2017-2018 г.
18 Студенти
47 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Икономика на труда по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 по Икономика на труда
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
47
18
40%
81
29
48%
228
80
48%
254
84
51%
145
71
57%
Общо
1,758
1,281
50%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"