Класация на най-добрите университети по Маркетинг

за учебната 2017-2018 г.
80 Студенти
147 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Маркетинг по Области
Най-добри университети през учебната 2017-2018 по Маркетинг
2място
гр. София
3място
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
147
80
49%
264
151
50%
291
164
48%
358
187
45%
342
197
45%
Общо
1,912
1,062
47%
С най-много тестове