Класация на най-добрите университети в България

за учебната 2016-2017 г.
4 728 Студенти
12 965 Тестове
72 Университети
Класация на университетите през учебната 2016-2017

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
7,226
2,838
50%
12,965
4,728
50%
18,261
6,673
52%
23,951
8,531
52%
26,571
9,090
53%
Общо
308,322
109,018
54%