Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите университети в България

за учебната 2013-2014 г.
9 090 Студенти
26 571 Тестове
115 Университети
Класация на университетите през учебната 2013-2014

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
7,226
2,838
50%
12,965
4,728
50%
18,261
6,673
52%
23,951
8,531
52%
26,571
9,090
53%
Общо
308,322
109,018
54%