Класация на най-добрите университети в България

за учебната 2017-2018 г.
0 Студенти
0 Тестове
0 Университети
Класация на университетите през учебната 2017-2018 по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
2012-2013 г.
16,470
5,972
52%
2011-2012 г.
13,187
5,497
52%
2010-2011 г.
6,521
3,197
70%