СОУ "Емилиян Станев",

гр. Велико Търново
Учебната 2017-2018 година
5 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Велико Търново
СОУ "Емилиян Станев", Велико Търново
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
География 3 място 1 място 1 място 27
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 4 място 1 място 1 място 40
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
5 място
1 място
1 място
2016-2017
50 място
4 място
3 място
2015-2016
186 място
7 място
5 място
място
място
място