МГ "Д-р Петър Берон",

гр. Варна
Учебната 2017-2018 година
16 място
в България
3 място
в Областта
3 място
в Варна
МГ "Д-р Петър Берон", Варна

кв."Чайка"
тел: 302106

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Биология 1 място 1 място 1 място 26
История 1 място 1 място 1 място 10
География 5 място 1 място 1 място 26
Български език 1 място 1 място 1 място 24
Литература 4 място 1 място 1 място 14
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 1 място 1 място 1 място 13
междинен 1 място 1 място 1 място 20
изходен 4 място 1 място 1 място 26
входен 3 място 1 място 1 място 36
тематичен 10 място 2 място 2 място 51
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
16 място
3 място
3 място
2016-2017
49 място
8 място
8 място
2015-2016
44 място
8 място
8 място
място
място
място