НГДЕК "Константин-Кирил Философ",

гр. София
Учебната 2017-2018 година
1 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в София
НГДЕК "Константин-Кирил Философ", София
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
1 място
1 място
1 място
2016-2017
26 място
2 място
2 място
2015-2016
64 място
17 място
17 място
място
място
място