Юлия Коева
преподава по География
в град София

035 СОУ "Добри Войников",

гр. София
Учебната 2017-2018 година
52 място
в България
15 място
в Областта
15 място
в София
035 СОУ "Добри Войников", София
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Български език 2 място 1 място 1 място 15
География 7 място 3 място 3 място 30
История 6 място 3 място 3 място 23
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изходен 6 място 2 място 2 място 33
входен 7 място 3 място 3 място 35
междинен 4 място 3 място 3 място 20
тематичен 21 място 6 място 6 място 46
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
52 място
15 място
15 място
2016-2017
137 място
37 място
37 място
2015-2016
194 място
47 място
47 място
място
място
място