ПМГ "Добри Чинтулов",

гр. Сливен
Учебната 2017-2018 година
2 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Сливен
ПМГ "Добри Чинтулов", Сливен
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
входен 1 място 1 място 1 място 23
тематичен 2 място 1 място 1 място 31
Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
2 място
1 място
1 място
2016-2017
55 място
1 място
1 място
2015-2016
121 място
3 място
3 място
място
място
място