ГПЧЕ "Е. Йосиф",

гр. Разград
Учебната 2011-2012 година
208 място
в България
4 място
в Областта
3 място
в Разград
ГПЧЕ "Е. Йосиф", Разград
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Български език 116 място 2 място 1 място 12
Класиране по Класове
Клас България Област Град Тестове
12 клас 68 място 2 място 2 място 20
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 140 място 6 място 4 място 24
Класиране през годините
Година България Област Град
2012-2013
129 място
3 място
3 място
2011-2012
208 място
4 място
3 място
2010-2011
13 място
2 място
2 място