СОУ "Иван Вазов",

гр. Плевен
Учебната 2017-2018 година
3 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Плевен
СОУ "Иван Вазов", Плевен

ул."Иван Вазов" N46
тел: 823979

Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
3 място
1 място
1 място
2016-2017
5 място
1 място
1 място
2015-2016
45 място
1 място
1 място
място
място
място