СОУ "Христо Ботев",

гр. Септември
Учебната 2012-2013 година
140 място
в България
8 място
в Областта
1 място
в Септември
СОУ "Христо Ботев", Септември

бул. "България" N42
тел: 2134

Класиране през годините
Година България Област Град
2012-2013
140 място
8 място
1 място
2011-2012
622 място
19 място
1 място
2009-2010
870 място
29 място
2 място