Елена Трифонова
преподава по
в град Разград

СОУ "Любен Каравелов",

гр. Несебър
Учебната 2017-2018 година
93 място
в България
7 място
в Областта
1 място
в Несебър
СОУ "Любен Каравелов", Несебър

ул. "Л. Каравелов" 1
тел: 4-23-30-

Класиране през годините
Година България Област Град
2017-2018
93 място
7 място
1 място
2016-2017
6 място
1 място
1 място
2015-2016
132 място
10 място
1 място
място
място
място