Класация на най-добрите училища за област Кърджали

за учебната 2017-2018 г.
15 Ученика
47 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Кърджали
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Кърджали по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
47
15
54%
142
61
59%
291
90
55%
576
177
55%
909
233
61%
Общо
10,686
2,844
56%
С най-много тестове