Класация на най-добрите училища за област Добрич

за учебната 2017-2018 г.
42 Ученика
80 Тестове
3 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Добрич
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Добрич по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
80
42
53%
260
100
53%
688
186
55%
852
240
55%
1,312
361
57%
Общо
19,380
5,327
54%
С най-много тестове