Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища за област Враца

за учебната 2017-2018 г.
37 Ученика
79 Тестове
2 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Враца
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Враца по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
79
37
52%
366
121
55%
677
219
56%
939
290
55%
1,505
412
57%
Общо
19,287
5,303
55%
С най-много тестове