Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища за област Видин

за учебната 2017-2018 г.
15 Ученика
80 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Видин
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Видин по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
80
15
56%
32
13
43%
150
61
56%
284
107
52%
621
170
56%
Общо
7,369
2,233
55%
С най-много тестове