Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища за област Велико Търново

за учебната 2017-2018 г.
20 Ученика
74 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Велико Търново
1място
гр. Велико Търново
виж всички
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Велико Търново по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
74
20
69%
435
108
66%
962
277
58%
1,407
374
58%
2,265
551
59%
Общо
27,380
7,283
59%
С най-много тестове