Класация на най-добрите училища за област Варна

за учебната 2017-2018 г.
269 Ученика
809 Тестове
13 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Варна
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Варна по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
809
269
60%
2,178
708
59%
3,921
1,099
59%
5,123
1,443
58%
8,092
1,995
59%
Общо
74,435
21,730
57%
С най-много тестове