Класация на най-добрите училища за област София

за учебната 2017-2018 г.
11 Ученика
14 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област София
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област София по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
14
11
49%
194
46
62%
598
148
56%
786
195
58%
956
253
58%
Общо
15,310
4,382
54%
С най-много тестове