Класация на най-добрите училища за област София-град

за учебната 2017-2018 г.
481 Ученика
1 506 Тестове
24 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област София-град по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
1,506
481
60%
4,017
1,233
59%
6,734
1,946
59%
9,804
2,661
59%
14,712
3,712
59%
Общо
151,679
46,273
58%
С най-много тестове