Класация на най-добрите училища за област Смолян

за учебната 2017-2018 г.
12 Ученика
22 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Смолян
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Смолян по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
22
12
48%
216
79
55%
558
156
58%
709
203
58%
1,119
291
58%
Общо
14,165
3,554
56%
С най-много тестове