Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища за област Русе

за учебната 2017-2018 г.
47 Ученика
167 Тестове
4 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Русе
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Русе по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
167
47
61%
433
129
60%
905
255
59%
643
184
58%
1,552
369
57%
Общо
22,208
6,707
56%
С най-много тестове