Класация на най-добрите училища за област Разград

за учебната 2017-2018 г.
29 Ученика
78 Тестове
2 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Разград
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Разград по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
78
29
57%
381
105
58%
633
155
60%
933
247
58%
1,395
354
57%
Общо
14,590
3,817
56%
С най-много тестове