Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища за област Кюстендил

за учебната 2017-2018 г.
14 Ученика
48 Тестове
1 Училища
Най-добри училища през учебната 2017-2018 за област Кюстендил
Класация на училищата през учебната 2017-2018 за област Кюстендил по Предмет

Търсене

Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
48
14
64%
248
63
57%
464
109
57%
591
152
58%
978
204
59%
Общо
11,259
3,030
57%
С най-много тестове