Юлия Коева
преподава по География
в град София

Класация на най-добрите училища в град Казанлък

за учебната 2017-2018 г.
14 Ученика
35 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Казанлък по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Казанлък
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Казанлък по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
35
14
68%
130
42
61%
229
79
58%
358
95
61%
569
166
55%
Общо
8,369
2,175
57%
С най-много тестове