Класация на най-добрите училища в град Добрич

за учебната 2017-2018 г.
42 Ученика
80 Тестове
3 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Добрич по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Добрич
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Добрич по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
80
42
53%
260
100
53%
554
157
54%
692
193
56%
1,007
278
57%
Общо
14,546
4,082
54%
С най-много тестове