Класация на най-добрите училища в град Велико Търново

за учебната 2017-2018 г.
20 Ученика
74 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Велико Търново по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Велико Търново
1място
гр. Велико Търново
виж всички
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Велико Търново по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
74
20
69%
285
77
67%
523
147
61%
623
150
61%
1,015
275
59%
Общо
13,828
3,851
60%
С най-много тестове