Класация на най-добрите училища в град Айтос

за учебната 2017-2018 г.
11 Ученика
21 Тестове
1 Училища
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Айтос по Области
Най-добри училища през учебната 2017-2018 в град Айтос
Класация на училищата през учебната 2017-2018 в град Айтос по Предмет
Класиране последните 5 години
Година Тестове Ученици Успех
21
11
47%
235
60
58%
378
105
58%
490
141
56%
560
149
56%
Общо
4,829
1,253
54%
С най-много тестове